Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Ok

Areál MOTOTECHNA

Bavorská 856/14, Praha 5

Předmět prodeje Průmyslové objekty a areály, skladové prostory
Forma prodeje Výběrové řízení
Stav položky Vyhlášeno
Konec prvního kola 24. 07. 2018
Cena 750 000 000,- Kč (doporučená kupní cena)
RegionHlavní město Praha
Firemní kód VR/040/2017
Plocha pozemku 154 800 m2
Podlahová plocha 62 900 m2

Nemovitosti jsou tvořeny oploceným areálem, resp. jeho převážnou částí, se skladovací halou, administrativní budovou, vrátnicí a nákladní vrátnicí spolu se zpevněnými i nezpevněnými vnitroareálovými pozemky a dále zpevněnými i nezpevněnými pozemky, které přiléhají k areálu Mototechny z jižní strany. Areál je z větší části pronajatý.

Skladovací hala
Skladovací hala tvoří svou rozlohou základní a největší objekt areálu Mototechny. Jedná se o přízemní, částečně podsklepenou halu, kterou tvoří dvě výškově rozdílné části. Užitná plocha haly je téměř 56.000 m2.

Vyšší část
Tato část skladovací haly je vybavena paletovými a bedýnkovými zakladači. Podlahy jsou betonové s úpravou z plastbetonu.

Nižší část
Jedná se o převážnou část skladovací haly sloužící ke skladování a zároveň tvoří zázemí objektu. Na části střechy jsou realizovány světlíky. Podlahy jsou betonové s úpravou z plastbetonu, v některých místech je podlaha realizována z kyselinovzdorné dlažby. V hale jsou instalována elektricky ovládaná sekční vrata. Při jižní straně objektu se nachází jednopodlažní sociální přístavek, který propojuje skladovou halu s administrativní budovou.

Administrativní budova
Objekt administrativní budovy disponuje 9 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Je situován v jihozápadní části areálu. K objektu administrativní budovy jsou v úrovni prvního nadzemního podlaží napojeny jednopodlažní objekty. V budově se nacházejí dva osobní výtahy. Užitná plocha administrativní budovy dosahuje 6.900 m2.

Vrátnice
Vrátnice je vstupním objektem areálu a je situována v jeho jihozápadní části u ulice Bavorská.

Nákladní vrátnice
Nákladní vrátnice je situována v severovýchodní části areálu.

Pozemky
Pozemky jsou kromě pozemků zastavěných výše uvedenými stavbami tvořeny zpevněnými i nezpevněnými vnitroareálovými pozemky areálu Mototechny a dále zpevněnými i nezpevněnými pozemky přiléhajícími k areálu Mototechny z jižní strany. Celková výměra pozemků přes 154.800 m2.

Adresa

Bavorská 856/14, Praha 5

Prohlídka

Prohlídky Předmětu prodeje jsou možné kdykoliv v průběhu 1. kola VŘ, po dohodě s kontaktní osobou Vyhlašovatele VŘ.

Termíny

1. kolo VŘ:

  • konec 1. kola VŘ: 24.7.2018 v 17:00 odpoledne

2. kolo VŘ:

  • zahájení 2. kola VŘ je stanoveno na den 25.7.2018 v 8:00 hod. dopoledne
  • nejzazší termín pro předložení návrhů: 26.7.2018, do 17:00 hod. odpoledne
  • místo pro předložení návrhů: NAXOS a.s., se sídlem: Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5

Způsob předložení návrhu

  • Místem předložení návrhu je kancelář Vyhlašovatele VŘ na adrese: NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
  • Předložení návrhu lze učinit osobně k rukám zástupce Vyhlašovatele (NAXOS a.s.), kurýrem nebo poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou zástupce Vyhlašovatele VŘ s doručenkou. 
  • Nabídka ve formě řádně zapečetěné obálky bude označena heslem: „VŘ – MOTOTECHNA, NEOTVÍRAT“.

Kontaktní osoba

Ing. Jan Sachr

E-mail:jansachr@naxos.cz
Telefon:+420 257 314 251
Mobil:+420 724 504 347
Loading...
Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

JUDr. Tomáš Pelikán
správce konkursní podstaty úpadce
Mototechna, státní podnik "v likvidaci"
IČ: 00009334
se sídlem Bavorská 856/14, Stodůlky, 155 00, Praha 5
spisová značka: ALX 80 vedená u Městského soudu v Praze