Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Ok

Areál společnosti QUILT spol. s.r.o.

Pernink, okr. Karlovy Vary

Předmět prodeje Průmyslové objekty a areály, skladové prostory
Forma prodeje Přímý prodej
Stav položky Aktivní
Cena 14 000 000,- Kč (k jednání)
RegionKarlovarský kraj

Předmět prodeje:

Předmětem prodeje je soubor movitého  a nemovitého majetku včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV č.152, k.ú. Pernink, obec Pernink, a to:

Pozemky:

  • pozemek parc. č. st. 376/1 o výměře 1482 m2, zastavěná plocha a nádvoří
  • pozemek parc. č. st. 500 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří
  • pozemek parc. č. st. 501 o výměře 110 m2, zastavěná plocha a nádvoří
  • pozemek parc. č. 776/2 o výměře 1910 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
  • pozemek parc. č. 776/6 o výměře 10400 m2, ostatní plocha, manipulační plocha

Stavby:

  • výroba č.p. 297, Pernink, na pozemku parc. č. st. 376/1
  • garáž bez čp/če na pozemku parc. č. st. 500
  • jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 501

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 152 pro katastrální území Pernink, obec Pernink, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský  kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, se všemi právy a povinnostmi a včetně jejich součástí a příslušenství.

Využití a dispozice:

Hlavní budova areálu č.p. 297 na pozemku parc. č. st. 376/1  je využívána jako výrobní objekt s převažujícími prostory  určenými pro výrobu.

Objekt má 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží. V části podzemního podlaží se nacházejí prostory pro společné stravování  a technické místnosti. V nadzemních podlažích se nacházejí výrobní prostory, kanceláře, příruční sklady, komunikace a sociální zázemí.

Areál je ve velmi dobrém stavu a svým dispozičním uspořádáním a dimenzí nosných konstukcí a stropních desek je ideální pro výrobu  a skladování.

Tento areál byl schopen v nejlepších letech unést až 130 pracovních míst a dával tak pracovní příležitosti lidem z celého okolí.

Rozvody a napojení IS:

Objekt je napojen na vodovodní řad a kanalizaci. Do areálu je zaveden zemní plyn a  elektrický proud o napětí 220V a 380V. Záložním zdrojem el. energie je dieselgenerátor s alternátorem o výkonu 100 kW.

Vytápění hlavní budovy je lokální z vlastní kotelny se 4 plynovými kotli THERM o výkonu 4x 48 kW. Jako záložní zdroj vytápění jsou zde umístěny 2 teplovodní kotle na tuhá paliva typu VSB4 o výkonu 2x 359 kW. Zdrojem užitkové vody je vlastní studna.

Movitý majetek:

Součástí prodeje je i movitý majetek.

Ocelokolny a Garáž:

Součástí areálu jsou také 2  ocelokolny a 1 garáž.

Užitná plocha hlavní budovy:         3.150 m2
Ocelokolna I.:                                       82 m2
Ocelokolna II.:                                   234 m2
Garáž:                                                 162 m2

Celková plocha areálu:                 14.049 m2

Dojezdová dostupnost

Karlovy Vary               25 min
Ostrov                        18 min
Jáchymov                   15 min
Boží Dar                     13 min
Abertamy                     3 min

Historie obce Pernink

Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu. Prvním rychtářem obce se stal Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, který hornímu městečku Pernink uděluje 2. října 1559 listinu záruk a privilegií. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě vydaném městském řádu i jeho městský znak.

V 1. polovině 19. století. pod vedením Adalberta Meinla vzniká v Perninku textilní závod. Rozšiřuje se i dřevovýroba a kovovýroba v menších podnicích. V roce 1843 zde žilo téměř 1800 obyvatel ve 207 domech. Roku 1899 byla otevřena železniční trať z Karlových Varů do Potůčků s přípojem do Saska a právě tehdy dosáhl Pernink období nového rozkvětu, které trvalo až do 2. světové války. Po ukončení těžby uranu v Jáchymově část místních odchází a a tak v této obci, obklopenou malebnou příridou Krušných hor, vzniká mnoho rekreačních chat a zařízení.

Historie značky QUILT

Seriová výroba prošívaných přikrývek v textilní továrně v Perninku u Karlových Varů byla započata 20. června 1949 pod jménem LEKO (lehká konfekce), v dalších letech přejmenována na PRŮMYSL PRÁDLA, následně jako TRIOLA. Od 1.11.1990 se továrna vyčlenila ze svazku s triolou aby byl založen státní podnik QUILT, který ukončil svou existenci rokem 1994.

Od 1.1.1995 pokračuje již výroba v soukromé společnosti QUILT spol. s.r.o. 

Jméno QUILT bylo zvoleno z pragmatických důvodů – vyjadřuje prošívání, vatování, prošívanou přikrývku.

Netrvalo dlouho a značka QUILT, která byla dvorním dodavatelem pro vlajkovou loď českého hotelnictví, se stala pro spotřebitele synonymem kvality, tradice a silné značky v textilním průmyslu.

I na tuto dobře prosperující společnost  s ročním obratem kolem  20 milionů korun dolehly následky finanční krize, při které dramaticky klesla poptávka, a konkurenceschopnost levnému zboží z Asie byla stále více obtížná.

Společníci se tak dohodli na ukončení výroby a dne 1.3.2013 zde byla ušita poslední přikrývka.

Areál je zajímavou příležitostí pro investora, který by jej chtěl využít pro vlastní výrobu, skladování, eventuálně i pro horský hotel či dům s pečovatelskou službou. Administrativní cena areálu byla v březnu 2013 stanovena na 28.300.000 Kč

Prohlídka

po dohodě s kontaktní osobou

Mám zájem o prohlídku

Kontaktní osoba

Ing. Martin Pilnáček

E-mail:martinpilnacek@naxos.cz
Telefon:+420 257 314 251
Mobil:+420 603 280 862
Fax:+420 257 310 873
Loading...
Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

   

 

 

Máte-li zájem o konkrétní investici do nemovitostí, pak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám požadovaný typ nemovitosti vyhledáme.