Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Ok

Benzín automobilový BA 95 v režimu volného daňového oběhu

Aktivní

Předmět prodeje Ostatní
Forma prodeje Dobrovolná dražba
Stav položky Aktivní
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 12. 03. 2018 14:40 (celý aukční den)
Nejnižší podání 2 571 945,- Kč včetně DPH
Dražební jistota 200 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Cena podle znaleckého posudku 2 571 945,- Kč
RegionJihomoravský kraj
Firemní kód DD/003/2018

Benzín automobilový BA 95 v režimu volného daňového oběhu: 91.070 litrů při 15°C.

Předmět dražby je ve volném daňovém oběhu zatížen spotřební daní ve výši 12,84 Kč/litr a zatížen daní z přidané hodnoty ve výši 21%.

Předmět dražby byl sepsán a odebrán na základě exekučních příkazů správce daně na prodej movitých věcí. Původně byl načerpán do systému skladových nádrží společnosti ČEPRO, a.s. – sklad Střelice u Brna (nádrž č. H103/ Z001A, 231/Z001E). Ve dnech 24. 9. 2016 a 18. 10. 2016 byly v místě příjmu a následného uskladnění (střediska ČEPRO a.s.) provedeny odběry vzorků BA 95, byly uvedeny tyto kvalitativní parametry: vzhled a hustota. V rozborovaných parametrech BA 95 vyhověl ČSN EN 228.

Předmět dražby je skladován ve skladových nádržích společnosti ČEPRO, a.s. sklad Střelice u Brna (nádrž č. H103/ Z001A, 231/Z001E) na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi ČEPRO, .a.s. s Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“), a to společně s jinými minerálními oleji odpovídající příslušné ČSN EN. ČEPRO, a.s. uvolní předmět dražby pouze na základě pokynu GFŘ.

Pro vyskladnění a přepravu paliv se použijí automobilové cisterny (většinou ve vícekomorovém uspořádání). Konstrukce nádrží je provedena tak, aby nedocházelo k míchání produktů, ke ztrátám při přepravě a samozřejmě ke ztrátám při nakládce a vykládce. Nádrž a potrubí je vyspádováno, aby při vyprazdňování pohonné hmoty ulpěly pouze na stěnách nádrže (minimální ztráty). Jediným prvkem, ve kterém může dojít ke ztrátám a znehodnocení je velkoobjemové průtočné měřidlo. Záleží na konkrétním provedení, ale obecně se jedná o objem do 10 litrů, které zůstávají v měřidle při každé vykládce. Tento objem se následně smísí s následující dodávkou a opět v měřidle zůstává objem do 10 litrů.

Pohonné hmoty jako i ostatní látky mají tzv. teplotní roztažnost, kdy při zvýšení teploty kapaliny dojde při zachování hmotnosti ke zvýšení objemu, a naopak při snížení teploty se objem kapaliny zmenší. Proto bylo dohodnuto, že při obchodování se objem pohonných hmot bude přepočítávat na objem při teplotě 15°C.

Ve věci ztrát při skladování je vhodné aplikovat vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů. Množství pohonných hmot bylo stanoveno Navrhovatelem. Výše uvedená vyhláška řeší ztrátu při skladování procentickým vyjádřením z celkového skladovaného množství za zdaňovací období. Ztráty při dopravě nelze v tomto případě uplatnit. K dalším nepřesnostem dochází při vyskladnění pohonných hmot a to nepřesností obchodních měřidel. V případě vážení vyskladňovaných pohonných hmot se tedy jedná o nepřesnost ± 20 kg/autocisternu a nepřesnost laboratorních metod (určení hustoty a teploty). Při výdeji ze skladu přes objemové měřidlo je přesnost ovlivněna typem měřidla (průtokem) a způsobem kompenzace objemu na teplotu 15°C.

V rámci skladovatele – ČEPRO, a.s. je přepočet skutečně vydaného objemu předmětu dražby (dle měřidel na výdejních lávkách) na objem zboží při referenční teplotě 15 °C prováděn v souladu s normami ČSN ISO 91-1, (dle programu ČAPPO - České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu - vypracovaného v souladu s normou ASTM D1250 PETROLEUM MEASUREMENT TABLES Volume VIII, TABLE 53B, 54B“ v aktuální verzi).S ohledem, že k termínu vypracování znaleckého posudku, který sloužil k ocenění předmětu dražby, nebyl znám termín vyskladnění, nebylo možné vyjádřit technicky přijatelné ztráty u skladovaných hmot.

V rámci skladování u ČEPRO a.s. dochází k průběžné obměně všech paliv, nedochází tedy k jejich degradaci v závislosti na době skladování.

Prohlídka

I. prohlídka: 22.2.2018 v 9:00 na adrese ČEPRO, a.s. sklad Střelice u Brna - Brněnská 729/25, 664 47 Střelice

II. prohlídka: 1.3.2018 v 9:00 na adrese ČEPRO, a.s. sklad Střelice u Brna - Brněnská 729/25, 664 47 Střelice

Mám zájem o prohlídku

Kontaktní osoba

Hana Matulová

E-mail:brno@naxos.cz
Mobil:+420 605 060 000
Dražebník

NAXOS BRNO a.s.
se sídlem: Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00
IČ: 292 131 77
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6074

Máte-li zájem o konkrétní investici do nemovitostí, pak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám požadovaný typ nemovitosti vyhledáme.