Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Ok

Služby

NAXOS poskytuje svým klientům celé spektrum služeb, které pokrývá celý realitní segment. V rámci každé z níže uvedených služeb jsme provedli za celou dobu naší existence desítky transakcí, při kterých jsme nabyli velmi cenné zkušenosti a poznatky, které dále zúročujeme ve prospěch svých klientů za účelem maximalizace jejich užitku a zisku.

Investiční činnost

S ohledem na dlouholeté zkušenosti a znalost místního realitního trhu je NAXOS schopen pro své klienty vyhledávající vhodné investiční příležitosti realizovat transakce v oblasti výnosových nemovitostí (areály, administrativní budovy, činžovní domy) s yieldy na úrovni 8-12% p.a., nemovitostí konzervativních (zemědělská a lesní půda) a nemovitostí rezidenčních s výrazným potenciálem růstu hodnoty nejen v Praze, ale v rámci celé České republiky.

Investiční služby poskytujeme obvykle v horizontu 20 až 300 mil korun, nejčastěji se ovšem realizují transakce od 50 do 100 mil korun, které jsou realizovány privátními investory či menšími investičními fondy se zaměřením na tyto transakce.

Kromě zajištění akvizice zajišťujeme dále i správu projektu, bankovní financování (krátkodobé i dlouhodobé), development (včetně zajištění projekčních prací a architektonických studií) a reporting investorovi.


Dobrovolné dražby

Popis

Dražba dobrovolná se koná na návrh vlastníka nebo osoby, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit nebo je vlastníkem zmocněna předmět dražby zcizit. Dobrovolná dražba probíhá v souladu se Zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražit je možné jak nemovité, tak i movité věci či pohledávky.

Časový harmonogram

Termíny konání dražeb dobrovolných jsou ovlivněny kromě marketingových a prodejních potřeb a analýz především zákonem. Pro optimální využití tohoto prodejního nástroje doporučujeme zhruba 9-12 týdnů od uveřejnění první informace o připravované transakci (časový horizont vždy závisí na předmětu dražby a jeho specifikách a hodnotě). Minimální lhůta pro konání dobrovolné dražby je zhruba 5-6 týdnů.

Pozitiva/negativa/komu je dražba určena

Dobrovolná dražba je s ohledem na svůj charakter primárního nabytí a maximální transparentnost vhodná pro včechny typy transakcí, u kterých je možné očekávat možné zpochybnění předchozích převodů. Při vhodném nastavení nejnižšího podání je dražba vhodná pro všechny typy nemovitostí. Prodávají nehradí daň z převodu nemovitosti ve výši 4% z ceny dosažené vydražením - takto vysokou daň (bez ohledu na výši hodnoty nemovitosti dle znaleckého posudku) hradí vydražitel - dražba je tedy vhodná i v případech, kdy se reálná tržní cena a cena dle znaleckého posudku významně liši.


Nedobrovolné dražby

Popis

Dražbu nedobrovolnou navrhuje dražební věřitel - osoba právnická nebo fyzická, jejíž pohledávka za dlužníkem je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem a jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Časový harmonogram

Termíny konání dražeb dobrovolných jsou ovlivněny kromě marketingových a prodejních potřeb a analýz především zákonem. Pro optimální využití tohoto prodejního nástroje doporučujeme zhruba 15-16 týdnů od uveřejnění první informace o připravované transakci (časový horizont vždy závisí na předmětu dražby a jeho specifikách a hodnotě). Minimální lhůta pro konání dobrovolné dražby je zhruba 10-12 týdnů.

Pozitiva/negativa/komu je dražba určena

Dražba je určena zástavním věřitelům, kteří mají potřebu realizovat svoji pohledávku formou zpeněžení zástavy. Výhodou je poměrně rychlý a transparentní proces zpeněžení včetně nižších nákladů v porovnání s exekutorskými dražbami.


Výběrová řízení

Popis

Výběrová řízení jsou pro svoji formu zpeněžení (v zajištění transakce srovnatelných s dobrovolnými dražbami) využívána především tam, kde je nutné důkladnější due diligence a převody práv souvisejících s předmětem prodeje (stavební povolení, územní rozhodnutí, zajištění věcných břemen pro prodávajícího a další dokumentace). Výběrová řízení probíhají dvoukolovým způsobem a podmínkou účasti je mimo jiné i povinnost účastníků složení kauce a parafování smluvní dokumentace před závaznou nabídkou.

Časový harmonogram

Výběrové řízení probíhá během cca 5-ti měsíců, kdy po dvou- až tříměsíční marketingové kampani a přímé komunikaci s investory dochází ke složení kauce, podpisu závazné smluvní dokumentace a předložení nabídky. Po vybrání vítězné nabídky má investor na doplatek kupní ceny zhruba 2 měsíce.

Pozitiva/negativa/komu je výběrové řízení určeno

Výhodou výběrového řízení je získání maximální ceny díky mžnosti vyhlášení dodatečných kol při rovnosti cenových nabídek - finální rozhodnutí o prodeji je vždy na straně prodávajícího. V rámci procesu je maximálně zabezpečena finanční a právní jistota transakce jak pro prodávající tak i kupující.


Přímé prodeje

Popis

Přímé prodeje jsou standardními procesy zpeněžení nemovitostí, které jsou využívány i společností NAXOS. V našem podání je ovšem i přímému prodeji dán určitý řád v podobě termínu pro předložení cenové nabídky a základní náležitosti pro její podání.

Časový harmonogram

Přímé prodeje probíhají s ohledem na nastavení doporučené kupní ceny v horizontu 4-6-ti měsíců od zahájení prodejního procesu po samotný převod práv a zápis do katastru nemovitostí.

Pozitiva/negativa/komu je přímý prodej určen

Tato forma prodeje je určena pro včechny typy nemovitostí, kde nelze očekávat zvýšený zájem investorů (pro tyto případy doporučujeme výběrová řízení či dražby) nebo tam, kde dochází k testování trhu.


Pronájmy

Popis

V rámci komplexnosti služeb poskytujeme svým klientům zajištění pronájmu jejich nemovitostí a to jak menších celků (20 m2) tak i po celé administrativní komplexy, průmyslové areály, výrobní a skladové prostory.

Kromě masivní internetové kampaně jsou přímo osloveni klienti z naší interní databáze, a tím dochází ke zrychlení celého procesu pronájmu.

Časový harmonogram

Dle velikosti prostor a požadavku vlastníka jsme schopni realizovat pronájmy prostor v horizontu 4-8 týdnů.