NAXOS a.s. Hledej Menu

Městský byt 1+1, byt č. 2

Náměstí Míru 5, Praha 2

Shrnutí

Nejnižší podání 16 800 Kč Nejnižší podání: 16 800 Kč
Předmět prodeje: Byty
Forma prodeje: Elektronická aukce – pronájem
Plocha: ; Podlahová plocha: 71 m2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód 072022
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 29. 06. 2022, 15:30
Nejnižší podání 16 800,- Kč
Dražební jistota 30 000,- Kč
Minimální příhoz 300,- Kč

Nabízíme formou elektronické aukce pronájem městského bytu v majetku městské části Praha 2.

Bytová jednotka č. 2 standardní kategorie o celkové ploše 71 m2, z toho 2,20 m2 balkón, typu 1+1 (kuchyň, pokoj, předsíň, hala, technická místnost, koupelna, WC) se nachází na adrese Náměstí Míru 1195/5 ve 2. nadzemním podlaží (1. patro) v domě s výtahem. 

Vytápění je řešeno pomocí plynového etážového topení (energetická náročnost – třída F).

K bytu nenáleží sklepní kóje. Byt je nabízen bez kuchyňské linky. V blízkosti domu se nachází tramvajová zastávka a metro Náměstí Míru.

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 16.800,- Kč.

 

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2021:
- vodné: 260 Kč/osobu/měsíc
- úklid: 70 Kč/osobu/měsíc
- odpad: 100 Kč/osobu/měsíc
- elektřina spol. prostor: 100 Kč/osobu/měsíc
- výtah: 80 Kč/osobu/měsíc
- komíny: 30 Kč/byt. jednotku/měsíc

Termíny fyzických prohlídek:

I. prohlídka: v pátek 17.6.2022 v 11:00 hod.
II. prohlídka: ve středu 22.6.2022 v 15:00 hod. 

Na fyzické prohlídky je potřeba se předem ohlásit, sraz účastníků před domem.

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s notářským zápisem viz. „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2 nebo zde v přiložených dokumentech).

Kauce je stanovena pro všechny účastníky ve stejné výši, bez ohledu na objekt jejich zájmu. Účastníkovi se složenou kaucí bude umožněn přístup do jím specifikovaných aukčních místností jednotlivých bytů, nabízených v rámci veřejné soutěže 7./2022 v pondělí 29. června 2022. Byty, o které má účastník zájem se ucházet, uvede v "Přihlášce do elektronické aukce" a spolu s potvrzením o provedené platbě Kauce zašle na e-mailovou adresu aukce@praha2.cz v souladu s Vývěskou veřejné soutěže. 

Pokud účastník v Aukci vyhraje a bude označen jako vítěz, bude mu znemožněn přístup do dalších aukčních místností. (tzn. Každý účastník může být vítězem pouze jedné Aukce bytu). 

Nájemce, kterému byl byt pronajat pro sociálně potřebné občany ve smyslu čl. 3 a 5 Pravidel sociální bytové politiky městské části Praha 2, skládá kauci pouze ve výši 1.000,- Kč v souladu s Pravidly sociální bytové politiky.                                                                                                             

Nejzazší termín pro složení Kauce na bankovní účet MČ Praha 2 je do 23. června 2022 do 24.00 hod. Okamžikem složení Kauce se rozumí připsání částky stanovené Kauce na bankovní účet MČ Praha 2.

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem, rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

Termín konání veřejné online soutěže: 29. června 2022 ve 15:30 hod. na portalaukci.cz. 

Neplatíte provizi!

Upozornění: V případě elektronické aukce jsou účastníci povinni skládat kauci pro účast v soutěži bankovním převodem ve stanoveném termínu, jak je uvedeno ve vývěsce k jednotlivým bytům. Složení kauce v hotovosti na pokladně úřadu v den konání soutěže se týká pouze soutěže pořádané prezenčním způsobem a tento způsob složení kauce není u elektronické aukce z administrativních důvodů možný.

Kontaktní osoba

Lenka Kubešová, DiS.
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 315
Email: lenkakubesova@naxos.cz

Jak složit dražební jistotu

Pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to pouze bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7707227777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu, včetně pravdivě vyplněné a podepsané přihlášky do aukce na adresu aukce@praha2.cz za účelem identifikace platby s uvedením jména a příjmení, data narození, e-mailového a telefonního kontaktu a potvrzení o provedení platby, včetně identifikace bytů, o které má zájem soutěžit, to vše nejpozději do 23.6.2022 do 24:00 hodin.

Prohlídka

Termíny fyzických prohlídek:

I. prohlídka: v pátek 17.6.2022 v 11:00 hod.
II. prohlídka: ve středu 22.6.2022 v 15:00 hod. 

Na fyzické prohlídky je potřeba se předem ohlásit, sraz účastníků před domem.

 

Virtuální prohlídka

Navrhovatel

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Městský byt 1+1, byt č. 2
Městský byt 1+1, byt č. 2
Městský byt 1+1, byt č. 2
Městský byt 1+1, byt č. 2
Městský byt 1+1, byt č. 2
Městský byt 1+1, byt č. 2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód 072022
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 29. 06. 2022, 15:30
Nejnižší podání 16 800,- Kč
Dražební jistota 30 000,- Kč
Minimální příhoz 300,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Lenka Kubešová, DiS.
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 315
Pobočka: +420 257 314 251
Email: lenkakubesova@naxos.cz

Navrhovatel

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Náměstí Míru 1195/5, 12000 Praha 2 / Hlavní město Praha