NAXOS a.s. Hledej Menu

Městský byt 1+1, byt č. 201

Sázavská 25/1790, Praha 2

Shrnutí

Nejnižší podání 9 200 Kč Nejnižší podání: 9 200 Kč
Předmět prodeje: Byty
Forma prodeje: Elektronická aukce – pronájem
Plocha: ; Podlahová plocha: 58 m2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód 8./2022
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 22. 08. 2022, 14:00
Nejnižší podání 9 200,- Kč
Dražební jistota 30 000,- Kč
Minimální příhoz 300,- Kč
Online Dražba online

Nabízíme formou elektronické aukce pronájem městského bytu v majetku městské části Praha 2.

Bytová jednotka č. 201 standardní kategorie o celkové ploše 57,65 m2, typu 1+1 (kuchyň, 1 pokoj, předsíň, koupelna, WC) se nachází na adrese Sázavská 25/1790 ve 2. nadzemním podlaží (1. patro) v domě s výtahem. 

Vytápění je řešeno pomocí plynového etážového topení (energetická náročnost – třída F).

K bytu nenáleží sklep ani sklepní kóje. Byt je nabízen bez kuchyňské linky. V blízkosti domu se nachází tramvajová zastávka Vinohradská tržnice.

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 9.200,- Kč.

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2021:
- vodné: 300 Kč/osobu/měsíc
- úklid: 70 Kč/osobu/měsíc
- odpad: 65 Kč/osobu/měsíc
- elektřina spol. prostor: 20 Kč/osobu/měsíc
- výtah: 50 Kč/osobu/měsíc
- komíny: 10 Kč/byt. jednotku/měsíc
- STA: 20 Kč/byt. jednotku/měsíc

Termíny fyzických prohlídek:

I. prohlídka: v úterý 9.8.2022 v 11:30 hod.
II. prohlídka: v pátek 12.8.2022 v 11:30 hod. 

Na fyzické prohlídky je potřeba se předem ohlásit, sraz účastníků před domem.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou pouze 2 let bez nároku na prodloužení s notářským zápisem, neboť se jedná o dům v SVJ (společenstvo vlastníků jednotek). Případné prodloužení nájemní smlouvy bude možné pouze na základě dohody nájemce s pronajímatele po uplynutí doby nájmu. Prodloužení nájemní smlouvy se nebude řídit „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2 nebo zde v přiložených dokumentech).

Kauce je stanovena pro všechny účastníky ve stejné výši, bez ohledu na objekt jejich zájmu. Účastníkovi se složenou kaucí bude umožněn přístup do jím specifikovaných aukčních místností jednotlivých bytů, nabízených v rámci veřejné soutěže 8./2022 v pondělí 22. srpna 2022. Byty, o které má účastník zájem se ucházet, uvede v "Přihlášce do elektronické aukce" a spolu s potvrzením o provedené platbě Kauce zašle na e-mailovou adresu aukce@praha2.cz v souladu s Vývěskou veřejné soutěže. 

Pokud účastník v Aukci vyhraje a bude označen jako vítěz, bude mu znemožněn přístup do dalších aukčních místností. (tzn. Každý účastník může být vítězem pouze jedné Aukce bytu). 

Nájemce, kterému byl byt pronajat pro sociálně potřebné občany ve smyslu čl. 3 a 5 Pravidel sociální bytové politiky městské části Praha 2, skládá kauci pouze ve výši 1.000,- Kč v souladu s Pravidly sociální bytové politiky.                                                                                                             

Nejzazší termín pro složení Kauce na bankovní účet MČ Praha 2 je do 17. srpna 2022 do 24.00 hod. Okamžikem složení Kauce se rozumí připsání částky stanovené Kauce na bankovní účet MČ Praha 2.

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem, rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

Termín konání veřejné online soutěže: 22. srpna 2022 ve 14:00 hod. na portalaukci.cz. 

Neplatíte provizi!

Upozornění: V případě elektronické aukce jsou účastníci povinni skládat kauci pro účast v soutěži bankovním převodem ve stanoveném termínu, jak je uvedeno ve vývěsce k jednotlivým bytům. Složení kauce v hotovosti na pokladně úřadu v den konání soutěže se týká pouze soutěže pořádané prezenčním způsobem a tento způsob složení kauce není u elektronické aukce z administrativních důvodů možný.

Kontaktní osoba

Lenka Kubešová, DiS.
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 315
Email: lenkakubesova@naxos.cz

Jak složit dražební jistotu

Pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to pouze bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7708227777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu, včetně pravdivě vyplněné a podepsané přihlášky do aukce na adresu aukce@praha2.cz za účelem identifikace platby s uvedením jména a příjmení, data narození, e-mailového a telefonního kontaktu a potvrzení o provedení platby, včetně identifikace bytů, o které má zájem soutěžit, to vše nejpozději do 17.8.2022 do 24:00 hodin.

Prohlídka

Termíny fyzických prohlídek:

I. prohlídka: v úterý 9.8.2022 v 11:30 hod.
II. prohlídka: v pátek 12.8.2022 v 11:30 hod. 

Na fyzické prohlídky je potřeba se předem ohlásit, sraz účastníků před domem.

Virtuální prohlídka

Navrhovatel

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Městský byt 1+1, byt č. 201
Městský byt 1+1, byt č. 201
Městský byt 1+1, byt č. 201
Městský byt 1+1, byt č. 201
Městský byt 1+1, byt č. 201
Městský byt 1+1, byt č. 201
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód 8./2022
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 22. 08. 2022, 14:00
Nejnižší podání 9 200,- Kč
Dražební jistota 30 000,- Kč
Minimální příhoz 300,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Lenka Kubešová, DiS.
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 315
Pobočka: +420 257 314 251
Email: lenkakubesova@naxos.cz

Navrhovatel

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Sázavská 25/1790, 120 00 Praha 2 / Hlavní město Praha