NAXOS a.s. Hledej Menu

Městský byt 1+1, byt č. 25

Čerchovská 6/1981, 120 00 Praha 2

Shrnutí

Nejnižší podání
7 600 Kč
Nejnižší podání: 7 600 Kč
Předmět prodeje: Byty
Forma prodeje: Elektronická aukce – pronájem
Plocha: ; Podlahová plocha: 43 m2
Stav položky Vydraženo
Firemní kód 2./2023
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 06. 03. 2023, 19:30
Nejnižší podání 7 600,- Kč
Dražební jistota 30 000,- Kč
Minimální příhoz 300,- Kč
Vydraženo za 19 300,- Kč
Online Dražba online

Nabízíme formou elektronické aukce pronájem městského bytu v majetku městské části Praha 2.

Bytová jednotka č. 25 standardní kategorie o celkové ploše 43,40 m2, typu 1+1 (kuchyň, 1 pokoj, předsíň, koupelna společná s WC) se nachází na adrese Čerchovská 6/1981 v 5. nadzemním podlaží (4. patro) v domě s výtahem. 

Vytápění je řešeno pomocí ústředního topení (energetická náročnost – třída F).

K bytu nenáleží sklep ani sklepní kóje. Byt je nabízen bez kuchyňské linky. V blízkosti domu se nachází stanice metra a tramvajová zastávka Jiřího z Poděbrad.

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 7.600,- Kč.

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2022:
- vodné: 360 Kč/osobu/měsíc
- úklid: 75 Kč/osobu/měsíc
- odpad: 70 Kč/osobu/měsíc
- elektřina spol. prostor: 20 Kč/osobu/měsíc
- výtah: 40 Kč/osobu/měsíc
- teplo: 1.214 Kč/byt. jednotku/měsíc

Termíny fyzických prohlídek:

I. prohlídka: ve středu 22.2.2023 ve 12:15 hod.
II. prohlídka: v pondělí 27.2.2023 ve 12:15 hod. 

Na fyzické prohlídky je potřeba se předem ohlásit, sraz účastníků před domem.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou pouze 2 let bez nároku na prodloužení s notářským zápisem, neboť se jedná o dům v SVJ (společenstvo vlastníků jednotek). Případné prodloužení nájemní smlouvy bude možné pouze na základě dohody nájemce s pronajímatele po uplynutí doby nájmu. Prodloužení nájemní smlouvy se nebude řídit „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2 nebo zde v přiložených dokumentech).

Kauce je stanovena pro všechny účastníky ve stejné výši, bez ohledu na objekt jejich zájmu. Účastníkovi se složenou kaucí bude umožněn přístup do aukčních místností jednotlivých bytů, nabízených v rámci veřejné soutěže 2./2023 v pondělí 6. března 2023. Byty, o které má účastník zájem se ucházet, uvede v "Přihlášce do elektronické aukce" a spolu s potvrzením o provedené platbě Kauce zašle na e-mailovou adresu aukce@praha2.cz v souladu s Vývěskou veřejné soutěže. 

Pokud účastník v Aukci vyhraje a bude označen jako vítěz, bude mu znemožněn přístup do dalších aukčních místností. (tzn. Každý účastník může být vítězem pouze jedné Aukce bytu). 

Nájemce, kterému byl byt pronajat pro sociálně potřebné občany ve smyslu čl. 3 a 5 Pravidel sociální bytové politiky městské části Praha 2, skládá kauci pouze ve výši 1.000,- Kč v souladu s Pravidly sociální bytové politiky.                                                                                                             

Nejzazší termín pro složení Kauce na bankovní účet MČ Praha 2 je do 28. února 2023 do 24.00 hod. Okamžikem složení Kauce se rozumí připsání částky stanovené Kauce na bankovní účet MČ Praha 2.

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem, rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

Termín konání veřejné online soutěže: 6. března 2023 v 19:30 hod. na portalaukci.cz. 

Neplatíte provizi!

Upozornění: V případě elektronické aukce jsou účastníci povinni skládat kauci pro účast v soutěži bankovním převodem ve stanoveném termínu, jak je uvedeno ve vývěsce k jednotlivým bytům. Složení kauce v hotovosti na pokladně úřadu v den konání soutěže se týká pouze soutěže pořádané prezenčním způsobem a tento způsob složení kauce není u elektronické aukce z administrativních důvodů možný.

Kontaktní osoba

Lenka Kubešová, DiS.
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 315
Email: lenkakubesova@naxos.cz

Jak složit dražební jistotu

Pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to pouze bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7702237777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu, včetně pravdivě vyplněné a podepsané přihlášky do aukce na adresu aukce@praha2.cz za účelem identifikace platby s uvedením jména a příjmení, data narození, e-mailového a telefonního kontaktu a potvrzení o provedení platby, včetně identifikace bytů, o které má zájem soutěžit, to vše nejpozději do 28.2.2023 do 24:00 hodin.

Prohlídka

Termíny fyzických prohlídek:

I. prohlídka: ve středu 22.2.2023 ve 12:15 hod.
II. prohlídka: v pondělí 27.2.2023 ve 12:15 hod. 

Na fyzické prohlídky je potřeba se předem ohlásit, sraz účastníků před domem.

Virtuální prohlídka

Navrhovatel

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Městský byt 1+1, byt č. 25
Městský byt 1+1, byt č. 25
Městský byt 1+1, byt č. 25
Městský byt 1+1, byt č. 25
Městský byt 1+1, byt č. 25
Městský byt 1+1, byt č. 25
Stav položky Vydraženo
Firemní kód 2./2023
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 06. 03. 2023, 19:30
Nejnižší podání 7 600,- Kč
Dražební jistota 30 000,- Kč
Minimální příhoz 300,- Kč
Vydraženo za 19 300,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Lenka Kubešová, DiS.
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 315
Pobočka: +420 257 314 251
Email: lenkakubesova@naxos.cz

Navrhovatel

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Čerchovská 6/1981, 120 00 Praha 2 / Hlavní město Praha