NAXOS a.s. Hledej Menu

Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2

Chaloupky okres. Beroun

Shrnutí

Nejnižší podání
2 950 000 Kč
Nejnižší podání: 2 950 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Elektronická aukce
Plocha: Plocha pozemku: 2 705 m2
;
Stav položky Zrušeno
Firemní kód EA_PP/029/2022
Region Středočeský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 21. 09. 2022, 15:00
Nejnižší podání 2 950 000,- Kč
Kauce 260 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Online Dražba online

Nabízíme stavební pozemek v obci Chaloupky, okr. Beroun.

Soubor stavebních pozemků parc.č.228/31, parc.č.228/42, parc.č.228/46, parc.č.228/49 v obci Chaloupky jsou evidovány jako trvalý travní porost. Dle Územního plánu jsou zde plochy smíšené výrobní, kde je výroba podstatně neobtěžující své okolí nebo je zde přípustné využití území pro činnosti a stavby, kde je nerušící výroba, skladovací plochy nebo prováděna podnikatelská, administrativní činnost, apod. Také jsou zde přípustné stavby pro přechodné ubytování, byt správce nebo vlastníka v rámci objektu.

Pravidla prostorového uspořádání území je, že maximální zastavěná plocha pozemku může být 60% a minimální plocha zeleně 30%.

Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí vydal pro uvedený soubor stavebních pozemků: Závazné stanovisko - Orgánu územního plánování, že předložený stavební záměr - Administrativní areál s přechodným ubytováním a bytem správce je přípustný. Plocha uvedených stavebních pozemků je mírně svažitá severním směrem a nachází se v severozápadní okrajové části obce v zastavěném území, v současné zástavbě dvou komerčních objektů s bydlením (zděný dům) správce.

Součástí prodeje je kompletní stavební dokumentace k výše uvedenému projektu vč. všech platných povolení. Tržní cena dle odhadu: 3.900.000,-

V současné době jsou pozemky zatravněné, částečně oplocené. Na pozemcích bude provedeno částečné zasíťování - přípojka elektřiny je již na pozemku, vlastní kanalizace, vlastní vodovod (možnost napojení na veřejný vodovod), chybí plyn. Povolení k nakládání s podzemními vodami (vrtaná studna, kořenová ČOV).

Termín konání připravované elektronické aukce je 21.9.2022 od 15:00 na www.portalaukci.cz, kde budou doplněny potřebné informace k účasti.

Pro bližší informace kontaktujte prodejce.

Kontaktní osoba

Tomáš Zelenka
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 941 538
Email: tomaszelenka@naxos.cz

Jak složit kauci

Nejzazší termín pro složení Kauce je do 20.9.2022 do 16:00 hod.

Prohlídka

po dohodě s prodejcem

Navrhovatel

Martina Filgasová
nar. 24.11.1990
bytem: V Sedlci 118/15a, Sedlec, 160 00 Praha 6

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2
Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2
Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2
Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2
Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2
Pozemek pro komerční výstavbu 2.705 m2
Stav položky Zrušeno
Firemní kód EA_PP/029/2022
Region Středočeský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 21. 09. 2022, 15:00
Nejnižší podání 2 950 000,- Kč
Kauce 260 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Tomáš Zelenka
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 941 538
Pobočka: +420 257 314 251
Email: tomaszelenka@naxos.cz

Navrhovatel

Martina Filgasová
nar. 24.11.1990
bytem: V Sedlci 118/15a, Sedlec, 160 00 Praha 6

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Chaloupky okres. Beroun / Středočeský kraj