NAXOS a.s. Hledej Menu

Pozemky pro developerský projekt

Praha 8 – Palmovka

Shrnutí

Cena: informace v kanceláři
Typ nemovitosti: Pozemky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: Plocha pozemku: 1 362 m2
;
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/010/2023
Region Hlavní město Praha
Konec prvního kola 16. 10. 2023

U stanice metra Palmovka, na rohu ulic Sokolovská a U Balabenky stavební pozemky určené pro developerský projekt. Pozemky navazují z ulice Sokolovská na historickou zástavbu činžovních domů.

Výměra pozemků: 1.362 m2

Územní plán: všeobecně smíšené území SV

Hlavní využití: plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití: polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. NP výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem) atd.

Územní rozhodnutí: dne 13.7.2006 bylo vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební povolení: dne 29.1.2007 bylo vydáno Rozhodnutí o povolení stavby bytového domu o 2 PP a 9 NP (poslední dvě NP jako ustupující). Podle tohoto Rozhodnutí, mělo být v 1.PP a 2.PP celkem 66 parkovacích stání. V parteru měla být občanská vybavenost a ve vyšších podlažích 59 bytů. Na úrovni 1.NP se předpokládala hmota o rozměrech 48,7 x 18,8 m, v dalších úrovních NP o rozměrech 41,1 x 19,3 m.

Dne 8.1.2009 bylo vydáno Rozhodnutí o prodloužení platnosti Rozhodnutí o povolení stavby.

Platnost stavebního povolení: dle sdělení Městské části Prahy 8, odboru územního rozvoje a výstavby č.j. MCP8 183349/2022 ze dne 4.5.2022 nebyla výstavba zahájena a uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení dnem 1.1.2013 pozbyla výše uvedená rozhodnutí platnosti a stavebník pozbyl titulu práva stavby.

Způsob prodeje: nejvyšší nabídce, nejzazší termín pro předložení nabídek je stanoven na 16.10.2023 do 16:00 hod.

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vácha
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 307
Email: petrvacha@naxos.cz

Způsob předložení návrhu

písemný

Termíny

Nejzazší termín pro předložení písemné nabídky a složení kauce: 16.10.2023 do 16:00 hod.

Prohlídka

Dle předchozí domluvy s prodejcem.

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. 
Mgr. Ing. Ondřej Malý, ohlášený společník 
se sídlem: K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín 
insolvenční správce dlužníka 
Palmovka Invest s.r.o. v likvidaci 
IČO: 27577562 
se sídlem: Platnéřská 87/7, 110 00 Praha 1 

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Pozemky pro developerský projekt
Pozemky pro developerský projekt
Pozemky pro developerský projekt
Pozemky pro developerský projekt
Pozemky pro developerský projekt
Pozemky pro developerský projekt
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/010/2023
Region Hlavní město Praha
Konec prvního kola 16. 10. 2023

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vácha
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 307
Pobočka: +420 257 314 251
Email: petrvacha@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. 
Mgr. Ing. Ondřej Malý, ohlášený společník 
se sídlem: K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín 
insolvenční správce dlužníka 
Palmovka Invest s.r.o. v likvidaci 
IČO: 27577562 
se sídlem: Platnéřská 87/7, 110 00 Praha 1