NAXOS a.s. Hledej Menu

Pozemky v průmyslové zóně města

Baštínov, Mírovka, Havlíčkův Brod

Shrnutí

Nejnižší podání
21 050 000 Kč
Nejnižší podání: 21 050 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Elektronická dražba
Plocha: Plocha pozemku: 42 355 m2
;
Stav položky Vydraženo
Firemní kód DD/002/2022
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 20. 06. 2022, 13:00
Nejnižší podání 21 050 000,- Kč
Dražební jistota 2 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Vydraženo za 22 750 000,- Kč

Nabízíme k prodeji formou elektronické dobrovolné dražby soubor nemovitostí, který se skládá ze dvou pozemků, a to: parc. č. 1017/11 a parc. č. 1039/4. Pozemky se nacházejí v jihovýchodní průmyslové zóně města Havlíčkův Brod v katastrálním území Mírovka, list vlastnictví č. 851. Celková výměra pozemků činí 42.355 m2.

Pozemky jsou dle platného územního plánu města Havlíčkův Brod definovány jako zastavitelné plochy pro výrobu a skladování (VL), pouze velmi malá část na severním okraji pozemku parc. č. 1017/11 je definována jako plocha zemědělská (NZ). V platném územním plánu je předmět prodeje označen symbolem Z136 - zastavitelná plocha pro lehkou průmyslovou výrobu - výroba, skladování, lehký průmysl. Koeficient zastavěnosti činí 70 %.

Přístup k pozemkům je možný prostřednictvím pozemku parc. č. 1012/2, který je ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Tento pozemek je dle platného územního plánu města Havlíčkův Brod určen pro dopravní napojení předmětu prodeje a je označen symbolem Z181 – plocha pro dopravní napojení zastavitelné plochy Z136.

Investiční potenciál pozemků zvyšuje realizace jihovýchodního obchvatu kolem Havlíčkova Brodu, který propojí výpadovku I/34 na Žďár nad Sázavou a Pardubice se silnicí I/38 směřující na Jihlavu.

Kontaktní osoba

Ing. Marek Halas
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 736 287 789
Email: marekhalas@naxos.cz

Jak složit dražební jistotu

Lhůta pro složení dražební jistoty - 16.6.2022 do 17:00

Prohlídka

I. Prohlídka dne 1.6.2022 v 10:00 hod
II. Prohlídka dne 8.6.2022 v 10:00 hod

Navrhovatel

Mgr. Ivo Tichovský
IČ: 66240948
se sídlem kanceláře: Ostrava – Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, PSČ: 710 00
provozovna: Kolín, Plynárenská 671, PSČ: 280 02
insolvenční správce dlužníků:
Ladislav Urban
dat.nar.: 8.5.1970
IČ: 15938719
bytem: Úvaly, Praha – východ, Polská 1642, PSČ: 250 82
a
Zuzana Urbanová
dat.nar.: 16.12. 1977
bytem: Úvaly, Praha – východ, Polská 1642, PSČ: 250 82
spisová značka: KSPH 60 INS 13418 / 2021 vedená u Krajského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Pozemky v průmyslové zóně města
Pozemky v průmyslové zóně města
Pozemky v průmyslové zóně města
Pozemky v průmyslové zóně města
Pozemky v průmyslové zóně města
Pozemky v průmyslové zóně města
Stav položky Vydraženo
Firemní kód DD/002/2022
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 20. 06. 2022, 13:00
Nejnižší podání 21 050 000,- Kč
Dražební jistota 2 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Vydraženo za 22 750 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Marek Halas
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 736 287 789
Pobočka: +420 257 314 251
Email: marekhalas@naxos.cz

Navrhovatel

Mgr. Ivo Tichovský
IČ: 66240948
se sídlem kanceláře: Ostrava – Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, PSČ: 710 00
provozovna: Kolín, Plynárenská 671, PSČ: 280 02
insolvenční správce dlužníků:
Ladislav Urban
dat.nar.: 8.5.1970
IČ: 15938719
bytem: Úvaly, Praha – východ, Polská 1642, PSČ: 250 82
a
Zuzana Urbanová
dat.nar.: 16.12. 1977
bytem: Úvaly, Praha – východ, Polská 1642, PSČ: 250 82
spisová značka: KSPH 60 INS 13418 / 2021 vedená u Krajského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze