NAXOS a.s. Hledej Menu

SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.

Shrnutí

Cena: informace v kanceláři
Typ nemovitosti: Podniky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: ; Údaje o ploše nejsou k dispozici
Stav položky Vyhlášeno
Region Karlovarský kraj
Konec prvního kola 29. 09. 2023

Společnost NAXOS vyhlašuje společný prodej 100 % akcií společnosti SAVOY REAL a.s. (IČ: 06172431) + 100 % obchodního podílu ve společnosti FRA-LA-BYT s.r.o. (IČ: 02231379).

a) 100 % akcií společnosti SAVOY REAL a.s. (její nemovitý majetek je zapsaný na LV č. 2689, k. ú. Františkovy Lázně). Ve vlastnictví společnosti jsou především 2 provozně propojené lázeňské domy:

Lázeňský dům Davos (Goethe I.) - dependence hotelu Goethe - na adrese Národní třída čp. 11, Františkovy Lázně:
- užitná plocha: 1.777 m2
- 3 nadzemní podlaží a 1 částečné podzemní podlaží
- 14 dvoulůžkových a 5 jednolůžkových pokojů
- prostory pro lázeňské procedury (masáže, uhličité koupele, parafínové zábaly, atd.)

Lázeňský dům Pletárna (Goethe II.) - dependence hotelu Goethe - na adrese Jiráskova čp. 301, Františkovy Lázně:
- užitná plocha: 1.006 m2
- 3 nadzemní podlaží a půdní prostor
- 6 dvoulůžkových a 8 jednolůžkových pokojů
- ordinace, masérny, tělocvičny, rehabilitace, laboratoře atd.

Stavebně technický stav obou lázeňských domů je horší až špatný.

Movitý majetek: 3 lůžka pro lymfodrenáž, balneologická vana, rázová vlna, TV (vše z r. 2015 a 2016)
Peněžní prostředky: 5.891 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky: 698 tis. Kč
Závazky celkem: 1.195 tis. Kč
(účetní hodnoty k 31.5.2023)

K datu převodu bude společnost dále vlastnit pohledávku ve výši 6.647.400,- Kč za společností Františkovy Lázně Savoy a.s. přihlášenou pod č. P18 do insolvenčního řízení pod sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2022 (případně může dojít k plnění na tuto pohledávku) a očekává disponibilní zůstatek finančních prostředků na všech bankovních účtech v součtu nejméně 6.700.000,- Kč (bez případného plnění na pohledávku za společností Františkovy Lázně Savoy a.s.).

b) 100 % obchodní podíl ve společnosti FRA-LA-BYT s.r.o. (její nemovitý majetek je zapsaný na LV č. 2569, k. ú. Františkovy Lázně). Ve vlastnictví jsou 4 bytové jednotky zapsané na LV č. 2599, k. ú. Františkovy Lázně).

Bytové jednotky 9/3, 9/4, 9/5 a 9/6: bytová jednotka č. 9/3 o výměře 97 m2, jednotka č. 9/4 o výměře 134 m2, jednotka č. 9/5 o výměře 88 m2 a jednotka č. 9/6 o výměře 143 m2. Jednotky se nachází v bytovém domě čp. 9 na rohu ul. Národní a Ruské. Jejich celková podlahová plocha činí 463 m2. Stavebně technický stav lze označit za velmi podstandardní, před celkovou rekonstrukcí, jsou nevyužívané.

Krátkodobé pohledávky: 12 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek: 1 tis. Kč
Závazky celkem: 235 tis. Kč
(k datu 31.5.2023)

Nejzazší termín pro podání závazných nabídek společně na akcie SAVOY REAL + obchodního podílu FRA-LA-BYT: dne 29.9.2023 do 16.00 hod. (nejzazší termín pro složení kauce: 27.9.2023 do 16:00 hod.)

Minimální kupní cena akcií (SAVOY REAL): 54.000.000,- Kč
Minimální kupní cena obchodního podílu (FRA-LA-BYT): 10.000.000,- Kč

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vácha
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 307
Email: petrvacha@naxos.cz

Způsob předložení návrhu

písemný

Termíny

Nejzazší termín pro podání závazných nabídek společně na akcie SAVOY REAL + obchodního podílu FRA-LA-BYT: dne 29.9.2023 do 16.00 hod.

Prohlídka

po předchozí domluvě

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.
SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.
SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.
SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.
SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.
SAVOY REAL a.s. + FRA-LA-BYT s.r.o.
Stav položky Vyhlášeno
Region Karlovarský kraj
Konec prvního kola 29. 09. 2023

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vácha
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 307
Pobočka: +420 257 314 251
Email: petrvacha@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze