NAXOS a.s. Hledej Menu

Soubor pozemků

Ostrava – Vítkovice

Shrnutí

Cena: informace v kanceláři
Typ nemovitosti: Pozemky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: Plocha pozemku: 240 759 m2
;
Stav položky Uskutečněno
Firemní kód VŘ/026/2020
Region Moravskoslezský kraj
Konec prvního kola 30. 11. 2020

Předmětem prodeje je soubor nemovitých a movitých věcí, který se skládá z následujících položek:

Položka předmětu prodeje číslo jedna – Chladící věže

Pozemky se stavbami bývalých chladících věží a čerpací stanice jsou dobře přístupné z ulice Výstavní po veřejné komunikaci (pozemek parc. č. 1189/3) za kruhovým objezdem. Pozemky jsou z vnější strany oploceny – součástí oplocení je brána, uvnitř areálu oplocení není. Plocha pozemků je většinou zatravněná, nachází se zde inženýrské sítě nadzemní (umístěné na ocelových nosnících), ale i podzemní. Stavby bývalých chladících věží a čerpací stanice již neplní původní funkci, většina technologie byla odstraněna.

 

Položka předmětu prodeje číslo dva – Areál skládky paliva

Pozemky a stavby lokality Skládky paliva se nachází v areálu společnosti Vítkovice a.s., vstup a vjezd do areálu je přes vrátnici, je možný za podmínek stanovených společností Vítkovice a.s. V současnosti již probíhají přípravné práce na přemístění vrátnice do zadní části areálu a rozšíření komunikace, prodávané pozemky pak budou přístupné z této veřejné komunikace bez omezení. Pozemky sloužily pro účely skladování a následné distribuce paliva pomocí dopravních systémů. Palivo bylo na pozemky dopravováno pomocí železniční vlečky, která je také součástí prodeje.

 

Položka předmětu prodeje číslo tři – Areál složiště popelovin

Tyto pozemky sloužily k ukládání splaveného popílku z uhelného kotle, popílek byl na složiště dopravován popílkovodem, který se nefunkční na části pozemků nachází, jako nadzemní potrubí. Popílek, který se nachází v odkališti je certifikovaný, jedná se o vedlejší energetický produkt. Nachází se zde hydrogeologické vrty, které je třeba zachovat, dokud nebude provedena změna užívání pozemků, část je vedena jako vodní dílo. Příjezd je možný z veřejné komunikace (pozemek parc. č. 1661/23, k. ú. Kunčičky) bez omezení po zpevněné komunikaci.

 

Jedná se převážně o pozemky z průmyslových zón, které sloužily pro účely tepelné elektrárny. 

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Termíny

Nejzazší termín pro podání písemných nabídek: 30. listopadu 2020 do 15:00 hod. 

Virtuální prohlídka

Mapa areálu

Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 27804721

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Soubor pozemků
Soubor pozemků
Soubor pozemků
Soubor pozemků
Soubor pozemků
Soubor pozemků
Stav položky Uskutečněno
Firemní kód VŘ/026/2020
Region Moravskoslezský kraj
Konec prvního kola 30. 11. 2020

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 27804721