NAXOS a.s. Hledej Menu

Soubor pozemků, k.ú. Filipová

Loučná nad Desnou

Shrnutí

Cena: 1 990 000,- Kč Doporučená kupní cena
Typ nemovitosti: Pozemky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: Plocha pozemku: 21 854 m2
;
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/013/2022
Region Olomoucký kraj
Konec prvního kola 10. 06. 2022

Prodávané pozemky jsou nezastavěné, porostlé náletovými dřevinami. Z jedné strany přiléhají k železnici, část z nich se nachází v ochranném pásmu železnice ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění. Ochranné pásmo dráhy je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však
ve vzdálenosti 30 m od obvodu dráhy (hranic pozemků dráhy). Z druhé strany, směrem k řece Desné, sousedí předmět prodeje s pozemky patřící ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.
Všechny pozemky tvoří jeden funkční celek.
Pozemky se nacházejí ve 2. zóně s nízkým rizikem výskytu povodně /záplavy.
Dle územního plánu pozemky spadají do ploch smíšených nezastavěného území – NS.
Prodávající výslovně upozorňuje, že k předmětným pozemkům není zajištěn veřejný přístup.

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Způsob předložení návrhu

písemný

Termíny

Nejzazší termín pro předložení písemné nabídky je 10.6.2022 do 15:00 hodin

Prohlídka

dle předchozí domluvy

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Soubor pozemků, k.ú. Filipová
Soubor pozemků, k.ú. Filipová
Soubor pozemků, k.ú. Filipová
Soubor pozemků, k.ú. Filipová
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/013/2022
Region Olomoucký kraj
Konec prvního kola 10. 06. 2022

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha

Mapa

Loučná nad Desnou / Olomoucký kraj