NAXOS a.s. Hledej Menu

Soubor stavebních pozemků 27.865 m2

Pozemky Čížkovice

Shrnutí

Nejnižší podání
14 200 000 Kč
Nejnižší podání: 14 200 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Elektronická dražba
Plocha: Plocha pozemku: 27 865 m2
;
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/005/2022
Region Ústecký kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 26. 09. 2022, 13:00
Nejnižší podání 14 200 000,- Kč
Dražební jistota 1 400 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 17 690 000,- Kč
Online Dražba online

Nabízíme soubor pozemků, a to: parc.č. 1123/2, parc.č. 124/3, parc.č. 124/11, parc.č. 124/12, parc.č. 124/25, parc.č. 124/26, parc.č. 500/1, parc.č. 501, parc.č. 644/7 a parc.č. 644/8, o celkové výměře 27.865 m2. Pozemky se nachází na severním okraji katastru obce Čížkovice.

Pozemky parc.č. 124/11, parc.č. 124/12, parc.č. 123/2, parc.č.124/25, parc.č .124/26, parc.č. 644/7 a parc.č. 644/8 tvoří jeden funkční celek. Přístup k těmto pozemkům je přes pozemek parc.č. 644/1, který je ve vlastnictví obce Čížkovice a přes pozemek parc.č. 223/2, který je ve vlastnictví obce Sulejovice.

Pozemky parc. č. 500/1, parc.č. 501 a parc.č. 124/3 jsou přístupné přes místní asfaltovou komunikaci, která je ve vlastnictví jiného subjektu.

Pozemky jsou rovinné, část tvoří hospodářsky využívané pole, část tvoří náletové dřeviny a na pozemcích parc.č. 501 a parc.č. 500/1 se nachází vzrostlé stromy.

Územní plán obce Čížkovice z roku 2017 byl zrušen a dle Usnesení nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 2974/2020 vyplývá, že tedy platí původní územní plán obce z roku 2000, kdy jsou výše uvedené pozemky zařazeny ve funkčním využití ploch - výroba a sklady. Z tohoto důvodu jsou uvedené pozemky oceněny a nabízeny jako zastavitelné.

Prodej formou elektronické dražby dne 26.9.2022 na www.portalaukci.cz, pro více informací kontaktujte prodejce.

Kontaktní osoba

Tomáš Zelenka
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 941 538
Email: tomaszelenka@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka: 17.8.2022 v 15:00 hod.
II. prohlídka: 6.9.2022 v 15:00 hod.

Navrhovatel

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/005/2022
Region Ústecký kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 26. 09. 2022, 13:00
Nejnižší podání 14 200 000,- Kč
Dražební jistota 1 400 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 17 690 000,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Tomáš Zelenka
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 941 538
Pobočka: +420 257 314 251
Email: tomaszelenka@naxos.cz

Navrhovatel

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Čížkovice / Ústecký kraj