NAXOS a.s. Hledej Menu

Soubor stavebních pozemků 27.865 m2

Pozemky Čížkovice

Shrnutí

Nejnižší podání
10 310 000 Kč
Nejnižší podání: 10 310 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Elektronická dražba
Plocha: Plocha pozemku: 27 865 m2
;
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/005/2022
Region Ústecký kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 30. 03. 2023, 13:30
Nejnižší podání 10 310 000,- Kč
Dražební jistota 1 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 17 690 000,- Kč

Nabízíme soubor pozemků, a to: parc.č. 1123/2, parc.č. 124/3, parc.č. 124/11, parc.č. 124/12, parc.č. 124/25, parc.č. 124/26, parc.č. 500/1, parc.č. 501, parc.č. 644/7 a parc.č. 644/8, o celkové výměře 27.865 m2. Pozemky se nachází na severním okraji katastru obce Čížkovice.

Pozemky parc.č. 124/11, parc.č. 124/12, parc.č. 123/2, parc.č.124/25, parc.č .124/26, parc.č. 644/7 a parc.č. 644/8 tvoří jeden funkční celek. Přístup k těmto pozemkům je přes pozemek parc.č. 644/1, který je ve vlastnictví obce Čížkovice a přes pozemek parc.č. 223/2, který je ve vlastnictví obce Sulejovice.

Pozemky parc. č. 500/1, parc.č. 501 a parc.č. 124/3 jsou přístupné přes místní asfaltovou komunikaci, která je ve vlastnictví jiného subjektu.

Pozemky jsou rovinné, část tvoří hospodářsky využívané pole, část tvoří náletové dřeviny a na pozemcích parc.č. 501 a parc.č. 500/1 se nachází vzrostlé stromy.

Územní plán obce Čížkovice z roku 2017 byl zrušen a dle Usnesení nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 2974/2020 vyplývá, že tedy platí původní územní plán obce z roku 2000, kdy jsou výše uvedené pozemky zařazeny ve funkčním využití ploch - výroba a sklady. Z tohoto důvodu jsou uvedené pozemky oceněny a nabízeny jako zastavitelné.

Prodej formou elektronické dražby dne 30.3.2023 na www.portalaukci.cz, pro více informací kontaktujte prodejce.

Kontaktní osoba

Tomáš Zelenka
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 941 538
Email: tomaszelenka@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka - 1.3.2023 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - 15.3.2023 ve 14:00 hod.

Navrhovatel

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

 

Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Soubor stavebních pozemků 27.865 m2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/005/2022
Region Ústecký kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 30. 03. 2023, 13:30
Nejnižší podání 10 310 000,- Kč
Dražební jistota 1 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 17 690 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Tomáš Zelenka
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 941 538
Pobočka: +420 257 314 251
Email: tomaszelenka@naxos.cz

Navrhovatel

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Čížkovice / Ústecký kraj