NAXOS a.s. Hledej Menu

Investiční činnost

S ohledem na dlouholeté zkušenosti a znalost místního realitního trhu je NAXOS schopen pro své klienty vyhledávající vhodné investiční příležitosti realizovat transakce v oblasti výnosových nemovitostí (areály, administrativní budovy, činžovní domy) s yieldy na úrovni 8-12% p.a., nemovitostí konzervativních (zemědělská a lesní půda) a nemovitostí rezidenčních s výrazným potenciálem růstu hodnoty nejen v Praze, ale v rámci celé České republiky.

Investiční služby poskytujeme obvykle v horizontu 20 až 300 mil korun, nejčastěji se ovšem realizují transakce od 50 do 100 mil korun, které jsou realizovány privátními investory či menšími investičními fondy se zaměřením na tyto transakce.

Kromě zajištění akvizice zajišťujeme dále i správu projektu, bankovní financování (krátkodobé i dlouhodobé), development (včetně zajištění projekčních prací a architektonických studií) a reporting investorovi.

Dobrovolné
dražby
Nedobrovolné
dražby
Výběrová
řízení
Přímé
prodeje
Pronájmy