NAXOS a.s. Hledej Menu

Nedobrovolné dražby

Dražbu nedobrovolnou navrhuje dražební věřitel - osoba právnická nebo fyzická, jejíž pohledávka za dlužníkem je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem a jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Časový harmonogram

Termíny konání dražeb nedobrovolných jsou ovlivněny kromě marketingových a prodejních potřeb a analýz především zákonem. Pro optimální využití tohoto prodejního nástroje doporučujeme zhruba 15-16 týdnů od uveřejnění první informace o připravované transakci (časový horizont vždy závisí na předmětu dražby a jeho specifikách a hodnotě). Minimální lhůta pro konání dobrovolné dražby je zhruba 10-12 týdnů.

Pozitiva/negativa/komu je dražba určena

Dražba je určena zástavním věřitelům, kteří mají potřebu realizovat svoji pohledávku formou zpeněžení zástavy. Výhodou je poměrně rychlý a transparentní proces zpeněžení včetně nižších nákladů v porovnání s exekutorskými dražbami.

Investiční
činnost
Dobrovolné
dražby
Výběrová
řízení
Přímé
prodeje
Pronájmy