NAXOS a.s. Hledej Menu

Výběrová řízení

Výběrová řízení jsou pro svoji formu zpeněžení (v zajištění transakce srovnatelných s dobrovolnými dražbami) využívána především tam, kde je nutné důkladnější due diligence a převody práv souvisejících s předmětem prodeje (stavební povolení, územní rozhodnutí, zajištění věcných břemen pro prodávajícího a další dokumentace). Výběrová řízení probíhají dvoukolovým způsobem a podmínkou účasti je mimo jiné i povinnost účastníků složení kauce a parafování smluvní dokumentace před závaznou nabídkou.

Časový harmonogram

Výběrové řízení probíhá během cca 5-ti měsíců, kdy po dvou- až tříměsíční marketingové kampani a přímé komunikaci s investory dochází ke složení kauce, podpisu závazné smluvní dokumentace a předložení nabídky. Po vybrání vítězné nabídky má investor na doplatek kupní ceny zhruba 2 měsíce.

Pozitiva/negativa/komu je výběrové řízení určeno

Výhodou výběrového řízení je získání maximální ceny díky možnosti vyhlášení dodatečných kol při rovnosti cenových nabídek - finální rozhodnutí o prodeji je vždy na straně prodávajícího. V rámci procesu je maximálně zabezpečena finanční a právní jistota transakce jak pro prodávající tak i kupující.

Investiční
činnost
Dobrovolné
dražby
Nedobrovolné
dražby
Přímé
prodeje
Pronájmy